Farby a čakry

1. Čakra – koreňová (oblasť kostrče – obličky, močový mechúr, hrubé črevo, konečník, nadobličky a ich hormóny: adrenalín, noradrenalín, kortizón)

Červená farba
- spojenie so Zemou, telesná vôľa byť, pradôvera, stabilita, vzťah ku spoločenstvu a materiálnemu svetu – naše „ukotvenie“ na Zemi
- blokády: strach a neistota vo vzťahu k vonkajšiemu svetu, pocit osamotenosti napriek veľkému spoločenstvu, pocit, že vonkajší svet je hrozivé miesto, často u perfekcionistov


2. Čakra – hara (podbruško – krížová čakra – pohlavné orgány, tenké črevo, obličky, močový mechúr, hrubé črevo, panva, bedrové kĺby, vaječníky a ich hormóny, prostata a semenníky)

Červeno-oranžová farba
- tvorivosť v oblasti medziľudských vzťahov, sexualita, vyvážené emócie, tvorivé sily, radosť zo života a tvorby, sebaúcta, schopnosť využiť to, čo bolo človeku dané
- blokády: problémy pri nadväzovaní vzťahov s druhým pohlavím aj ostatnými ľuďmi, pocit zrady a sklamania, strach z narodenia dieťaťa, pocit manipulácie ostatnými ľuďmi, citová nepriechodnosť, absencia sebaúcty


3. Čakra – solar plexus (nadbruško – tráviaci systém, pečeň, žlčník, slezina, dolná časť hrudnej a drieková chrbtica, pankreas: hormóny inzulín, glukagón)

Žltá farba
- sebaocenenie, vedomie vlastnej hodnoty, medziľudské vzťahy – sympatie a antipatie, prijímanie vibrácií iných ľudí
- blokády: podráždenosť, napätosť, agresia, strach pred niekým alebo niečím


4. Čakra – srdcová (v strede hrudníka – srdce a obehový systém, pľúca, thymus, prsia, bránica, hrudné stavce)

Zelená alebo ružová farba
- vnútorná rovnováha, láska ku všetkému, odpustenie, nádej, spojenie s vyšším ja
- blokády: pocit, že si človek nezaslúži, aby bol milovaný, strach prejaviť svoje city, neschopnosť odpustiť staré krivdy, vytváranie emočne neuspokojivých vzťahov


5. Čakra – (v oblasti krku – hrdlo, krčné stavce, ústa, zuby, priedušnica, štítna žľaza a prištítne telieska a ich hormóny)

Modrá farba
- Sebavyjadrenie, nasledovanie svojho sna, zodpovednosť za vlastné činy, udržiavanie svojich osobných hraníc, spája srdce s mysľou
- blokády: strach zo sebapresadenia, strach z vyjadrenia vlastných emočných potrieb a pocitov, manipulácia iných ľudí vo svoj prospech


6. Čakra – tretie oko (v strede čela – mozoček, CNS, oči, uši, nos, všetky zmysly aj nadzmyslové vnímanie, hypofýza a jej hormóny)

Indigovomodrá farba
- zodpovednosť za seba samého, schopnosť učiť sa zo skúsenosti, emočná inteligencia, logické myslenie, intelekt
- blokády: strach z pohľadu do svojho vnútra, strach z intuície, hľadanie len racionálnych príčin, odmietanie pravdy, klamstvo, zneužívanie intelektu na škodlivé činnosti, obviňovanie iných za všetko, čo sa v živote človeka deje


7. Čakra – korunná (temeno hlavy – veľký mozog, svalový a kostrový systém, koža, epifýza, časť medzimozgu – hormón melatonín)

Fialová, biela, zlatá farba
- vedomie seba samého, viera v Boha, napojenie na Božskú energiu
- blokády: depresie, pocit, že sa človek musí sám prebíjať životom

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára