Pamäť vody

Pamäť vody a tvoj život.
Pozor na myšlienky. Voda ako jediná zo živlov má pamäť. To, na čo myslíš vtedy, keď piješ vodu, ti ju energizuje a tým vplýva na teba spätne. Voda v tebe sa pojí s informáciou vo vode, ktorú piješ a... Približne tretinu Zeme tvorí súš a zvyšok voda. A čo človek? Aj telo človeka tvorí voda približne z dvoch tretín. Podobne je to u zvierat, rastlín. Ak sa zrúbe strom, iba 30% tvorí jeho pevné skupenstvo – drevo, ktoré sa môže spracovať.
Všímaš si tú paralelu?

Voda odráža aj farby. Keď presvetlí kvapku vody slniečko, odzrkadlí sa v nej farebné spektrum dúhy? Čo to vlastne je? Energia človeka zdola nahor ide presne vo farbách dúhy. Začína červenou, oranžovou, žltou, zelenou, modrou, kráľovsky modrou, fialovou až purpurovou. A akú auru má Zem? Ráno, keď vychádza Slnko vidíš červené zore, potom oranžová prejde do žltej, osvetlí zeleň lúk, nad ktorými sa skvie modrá obloha. Čím ďalej sa vzdiaľuješ od Zeme je modrá tmavšia až kráľovsky modrá prejde do fialovej a purpuru galaxií.

Voda je nositeľ informácii. Akúkoľvek myšlienku do nej vložíš, pred tým ako sa z nej napiješ, okúpeš, umyješ alebo inak spracuješ, preberie vlastnosti danej informácie. Tvoje zmysly sú schopné zachytiť túto energiu rôzne. Ak sa pohráš s chuťovými bunkami, veľmi rýchlo to precítiš. Ak vnímaš vodu cez zmysel chuti, pri rôznych emóciách má rôznu chuť. Môžeš ju vnímať hmatom, sluchom i čuchom, no najsilnejší zážitok máš pri zrakovom vneme. Tým sa zaoberal japonský vedec Emoto Masaru, ktorý fotografoval vodu ako sa mení pri rôznych pocitoch po zmrazení. Rakúski a ruskí vedci sa zaoberali tým istým no bez zmrazenia. (viď. Video)

Snímok vody, ktorá je z vodovodu sa zmení, ak do vody ponoríme kvet, jeho energia sa zmení. A ak ten kvet vystavíme žiareniu z mobilu, energia bude zase iná. Teda voda má tendenciu preberať informácie z okolia a udržiavať ich v sebe. Využitím myšlienkou upravenej vody sa zvýšil aj účinok liekov na uzdravenie pacientov. Na tomto princípe fungujú aj esencie kvetov a iných energií (motýlie, morské – vyrovnávajú vzťahy). Info z esencií sa kvapnutím spojí s info vo vode a užitím sa táto informácia cez vodu v sline rozvedie do mozgu, ktorý vydá povel na vyrovnanie energií. Voda v Tebe preberá informáciu z esencií a vyrovnáva tým Tvoje pocity, nerovnováhy na fyzickej i duševnej rovine a Ty sa cítiš lepšie.

Monika Kašová, nedeľa 28. augusta 2011 02:04 (Etikoterapeut a psychoterapeut ale inak som žena so záujmom o dianie okolo seba, hľadajúca príčiny vlastných problémov v sebe ako svoje životné výzvy, tvrdo skúšaná týmito výzvami.)Pamäť vody

Voda je istým spôsobom špongia, ktorá nasáva informácie z prostredia, kadiaľ prechádza. Vibrácie materiálov, s ktorými prichádza do styku, vibrácie prostredia, kadiaľ tečie, ale aj ľudské emócie či myšlienky. Alebo vrúcna modlitba. To všetko sa vo vode akumuluje. Preto hovoríme, že voda si pamätá, kadiaľ pretekala.Voda - tajomná, mystická, známa-neznáma
PLANÉTA VODY
Ešte trošku teórie.
Jednou z famóznych vlastností vody, ktorá by mohla možno byť kľúčom k tajomstvu zázrakov, je schopnosť vytvárať zvláštne makromolekuly, ktoré sa označujú anglickým názvom cluster (strapec, zhluk...). Molekuly vody majú sklon zhlukovať sa do takýchto strapcov, ktoré sú spojené tzv. vodíkovými mostíkmi. Tieto skupiny sú rôzne veľké, jeden taký cluster môže obsahovať od 300- 400 (pri teplote ľudského tela) do 700-800 (pri teplote plus štyri stupne C) molekúl. Zistilo sa, že schopnosť vody tvoriť makromolekuly, je využívaná k obaľovaniu cudzích molekúl, napr. solí, cukru, bielkovín, kyselín, či toxínov. Molekuly vody cudziu molekulu obklopia a vytvoria jej presný otlačok, ktorý si zachováva svoj tvar aj po odfiltrovaní cudzej substancie! Ba čo viac - údajne prenáša aj jej vibrácie, to znamená jej (nehmotnú?) informáciu. Niektorí „vedci“ vidia v tomto vysvetlenie účinku homeopatie. Oveľa horšie však je, že voda zachováva informáciu aj o toxínoch a škodlivinách. Môže si uchovávať aj negatívnu energiu... . 

Čo to značí? Jednoznačne - voda má pamäť! Má schopnosť prenášať a uchovávať informácie prakticky čohokoľvek, s čím sa kedy stretla! A to akokoľvek dlho, vďaka veľmi silným molekulárnym väzbám. Svoje clustery navyše usporadúva do ešte väčších skupín. Sú to komplikované, ale stabilné štruktúry, ktoré ostávajú neporušené dokonca aj v pare. Musia na ne teda pôsobiť obrovské sily, ktoré ich k sebe viažu. Chemik by hádam povedal, že sú to kovalentné väzby. Stupeň vnútorného usporiadania takýchto obrovských makromolekúl je rovnako vysoký a dokonalý ako u kryštálov- najvyšší, aký vôbec poznáme! Vedci hovoria aj o kryštálovej vode, či tekutých kryštáloch. Tieto štruktúry vibrujú vysokými frekvenciami a vysielajú množstvo signálov. Posolstvá v spektre rádiových vĺn, či nízkofrekvenčné ELF(extreme low frequency) vlny, ba dokonca aj fotóny svetla! Predpokladá sa, že ich nielen vysielajú, ale zároveň slúžia ako antény na príjem iných signálov! Tak, čo na to poviete!? Voda je naozaj vysoko organizovaná substancia a žiadne jednoduché hádveó, dva vodíky a jeden kyslík! Toto poznanie ešte viac zvyšuje jej tajomnosť.
Ochladzujúc sa k už spomínanému bodu anomálie, t.j. + 4 st.C, zvyšuje svoju fyzikálnu hustotu a tým aj hustotu informácie, ktorú nesie. Je to tým, že jej clustery sa pri tejto teplote zväčšujú takmer dvojnásobne. Už od teploty + 8 stupňov v nej hynú choroboplodné zárodky. Ostávať studenou napomáha teda nielen hustote informácie, ale aj biologickej čistote. Najzdravšie studničky sú vždy v tieni lesa (všimli ste si to?) a tečúca voda má tendenciu zatieňovať sa. K tomu má mocného spojenca - les. Lebo vlastnosti, o ktorých hovoríme a ktoré nás tak fascinujú, má len voda, ktorá sa práve narodila zo Zeme. Teda voda pramenitá, ktorej sa napijeme priamo z výveru, z prameňa. Voda v stave zrodu. Toto je nesmierne dôležité poznanie.

Tajomstvo zázrakov?
Tak, a teraz poďme k zázrakom vody, k zázračnej, živej vode. Myslíte si, že je náhoda, ak takmer na celom svete poznajú rozprávky o živej vode, legendy o zázračných prameňoch, čo liečia skoro všetky neduhy? Určite nie! Voda má svoju obrovskú moc, ktorú síce prejavuje, ale jej pôvod stále pred nami tají. Liečivé, či zázračné pramene vyrážajú na zemský povrch na tajomných, mystických miestach (viď napr. aj rozprávky!). Vybraným jedincom sa tam ukazujú zjavenia, dejú sa tam veci normálne nevysvetliteľné. Tieto miesta, vysokoenergetické body Zeme, sú dôvodom, prečo je tam voda liečivá („zázračná“) a nie naopak! Veď si len zoberme našu Živčákovu horu, svetoznáme pútnické miesto. Toľko vrúcnych poďakovaní za navrátenie zdravia, to predsa nemôže byť náhoda! A pritom, keby sme dali na fyzikálno- chemický rozbor túto vodu a vodu z prameňa trebárs v tretej Korni, nenašli by sme bežne dostupnými metódami žiadny rozdiel! Už bolo veľa pokusov hľadať vo vode zo Živčákovej hory napr. penicilín, a vraj ho tam aj našli, ale je to hlúposť! Nález penicilínu by svedčil akurát pre prítomnosť plesní, čo ho produkujú a takú vodu by som nikomu neodporúčal piť!
Nie, myslím, že je to inak. Liečivá, živá, zázračná voda nesie v sebe nejakú informáciu, ktorá má schopnosti reparovať ľudské telo. Zvláštna forma intenzívnej pozitívnej energie, ktorou sa voda obohatila pri styku s čímsi, čo ju nabilo! Mám osobnú pozitívnu skúsenosť s liečivým prípravkom, ktorý bol energeticky obohatený vibráciami drahých kameňov, liečivých rastlín atď. S vodou zo zázračných prameňov to bude asi podobne. Žiadny penicilín, žiadna chemicky definovateľná látka! Keď celkom vylúčime vplyv fyzikálne- chemických vlastností, a teda aj prirodzenú rádioaktivitu (ako je to u niektorých liečivých minerálnych vôd, ale to je o niečom inom) ostáva nám jediné vysvetlenie. Je to energia toho miesta, kde vodné žily vyvierajú na zemský povrch, ktorého sa dotkol prst Najvyššieho. Nejaká jej zvláštna forma, dimenzia, ktorú zatiaľ asi nedokážeme pochopiť. Voda ju zrejme jednoducho absorbuje, prenáša do organizmu a tam ju uvoľňuje. Žiadna iná substancia toho nie je schopná. Samozrejme, veď žiadna iná substancia sa nedostane tam, kde sa dostane v tele voda! Ukázali sme si, že voda má úžasné vlastnosti. Okrem iného môže meniť svoje vnútorné usporiadanie, jej štruktúry kmitajú, prijímajú a vysielajú elektromagnetické vlnenie a čiastočky svetla - fotóny (čo podľa kvantovej fyziky tiež vlastne nie je nič iné, ako elektromagnetické vlnenie). Možno raz príde čas, kedy nám Najvyšší dovolí poodhaliť tajomstvo živej vody a umožní nám vysvetliť zázraky uzdravovania pomocou biofyziky a biochémie.

Jozef Marec, vyšlo v týždenníku KYSUCE č. 23, 7. júna 2006Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára