Pí voda

Pí Voda a jiné léčivé vody (Pí Voda a iné liečivé vody)

Voda pre zdravý život
Autor: Miloslav Hansman, Vlastimil Žert, Vydal: Fontána, Jazyk: český,
Počet strán: 226,Rok: 2004, ISBN: 80-7336-177-9 Pí voda s tisícročnou tradíciou
Kniha informuje o vlastnostiach rôznych druhov vody, ich úprave a liečivých vlastnostiach vody. V jednotlivých kapitolách sú popisované fyzikálne vlastnosti vody, magnetická úprava vody, akumulácia liečiteľovej energie do vody, nabíjanie vody ľudským hlasom. Pí - voda ako voda s tisícročnou tradíciou alebo čistenie vôd bio energiou v Japonsku. V záverečnej kapitole sa rozoberá otázka či má voda pamäť alebo nie.

Obsah knihy: Pí Voda a iné liečivé vody


 • Akumulátor V-Voda 
 • Pitná voda ako liek? 
 • Voda ako liečebný prostriedok starých kultúr 
 • Aktivácia vody v starom Egypte 
 • Aké vlastnosti má mať liečivá voda? 
 • Voda pravotočivá a voda ľavotočivá 
 • Učme sa od prírody vyrábať liečivú vodu! 
 • Voda, anjeli a pulzačné sprchy 
 • Hamletovská otázka 
 • Rozvirovači kľudných vôd 
 • Nabíjanie vody ľudským hlasom 
 • Venujme viacej pozornosti fyzikálnym vlastnostiam pitnej vody 
 • Magnetická úprava vody bez použitia umelých magnetov 
 • Akumulácia energie liečiteľa do vody 
 • Pí-voda, voda s tisícročnou tradíciou, voda budúcnosti 
 • Čistenie riek bio-energiou v Japonsku 
 • Má voda pamäť alebo nemá? 


Pí technológia a Pí voda
Kniha "Pí voda a jiné léčivé vody" dáva ucelený prehľad rôznych úprav vody. Voda týmito úpravami získava iné vlastnosti než vody bežné, pred úpravou. V ekologicky čistej prírode sa voda dokáže sama čistiť, regenerovať, energetizovať a tak sa stáva čistou v tom najlepšom zmysle slova. Spontánna regenerácia vody je dnes dosť spomalená a niekedy priamo nemožná. Avšak už starí Sumerovia poznali prirodzené princípy regenerácie a harmonizácie vody a tieto informácie vedeli aj naplno v praxi využívať. Pre používaný spôsob mali znak pripomínajúci grécke písmeno pí. Japonským vedcom, ktorí sa zaoberajú úpravou vody najdlhšie, sa podarilo vyvinúť takmer dokonalú metódu čistenia, nabíjania a harmonizácie vody a jej molekulárnych štruktúr. Túto technológiu podľa sumerského vzoru nazvali pí technológia a vodu pí voda.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára